top of page

M/S "Bøværing". 

  1. Båt bygd  1997

  2. LOA 14.98 m

  3. BREDDE  5.82m

  4. TONNASJE  70 Brt.

  5. BHP  Man 365 KW, ny 2012, ca. 11.500 timer

  6. KLASSE  Bankfiske II, utløpsdato 10.03.24

BESKRIVELSE/ UTSTYR

Fartøyet blir brukt til snurrevad - og notfiske

RETTIGHETER

Torsk - Sei - Hyse, etter 9 - 10 meter og Makrell 11 - 12 meter.

Samfiskefartøy ( MS Gimsøy, LM 6307), med Torsk- Sei - Hyse, etter 10 - 11 meter.

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.

bottom of page