top of page

SERVICETJENESTERANDRE TJENESTER

ANDRE TJENESTER

Verkstedopphold , klassifiseringsarbeider  og reparasjonsarbeider av alle typer båter, systemsertifisering ISM, intern revisjon ISPS og intern revisjon MLC, sikkerhetsstyringssystem.

Våre tjenester omfatter også assistanse til rederier i forkant og under verkstedopphold i forbindelse med klassifiseringsarbeider  og reparasjonsarbeider av alle typer båter.

 

Ved kjøp av båt, kan det være et ønske fra kjøper å få en uavhengig representant til å gjennomgå skipets papirer, samt gjennomføre en teknisk inspeksjon om bord. Omfanget og pris avtales i forkant, og skriftlig rapport utstedes etter endt inspeksjon.

 

Vi har videre lang erfaring og kompetanse innenfor systemsertifisering ISM . Vi tilbyr å gjennomføre intern revisjon ISM, om bord og ved rederikontor, samt intern revisjon ISPS og intern revisjon MLC om bord. Faste priser utarbeides og avtales i hvert tilfelle.

Alle fartøy som er omfattet av skipssikkerhetsloven skal ha et sikkerhetsstyringssystem. Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy som trådte i kraft fra 1.juli 2017. OSO Maritim har utarbeidet et Sikkerhetsstyringssystem på mindre fartøy, som kan tas i bruk for alle typer fiskefartøy og mindre lastefartøy.

 

Systemet er bygget opp for å imøtekomme alle krav om sikkerhetsstyringssystem etter ISM-normen, og kan tilpasses til det enkelte rederi og fartøytype alt etter størrelse. Systemet kan benyttes både digitalt men også i papirutgave i form av en Fartøymanual.

 

Alt av ønsket data om fartøy og mannskap legges inn med forfallsdatoer med overvåking. Utskrift av mannskapslister, risikovurderinger, osv. kan om ønskelig skrives ut og legges inn i manualen. Faste priser vil bli utarbeidet for det enkelte fartøy.

bottom of page