Andre typer fartøy. M/S "Uthavn", LKKN. Slepefartøy

M/S "UTHAVN", LKKH. Slepefartøy

  1. Båt bygd 1981

  2. Båt ombygd -

  3. LOA  14,07 m

  4. BREDDE 4,80 m

  5. GT - 10 tonn

  6. BHP Cummins NTA855M 350Hk(l994), 9589 timer 

  7. CLASS Fartøyet har ikke gyldig Fartøyinstruks.

BESKRIVELSE/ UTSTYR

Slepebåt. Stålskrog. Fartøyet selges "as is".

RETTIGHETER

Fartøyet selges uten rettigheter.

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet.