top of page

Lengde 9-10 meter, Torsk-Sei-Hyse, Nord-Norge.

Torsk faktor tot. Ca. 2.1698
Sei faktor tot. Ca. 2.4163

Hyse 
faktortot. Ca. 2.4047

Rettighetene ligger på godkjent utskiftning, det vil si at må inn å hente kvoten med et fartøy, under 11 meter.
 

Detaljene antas korrekte, men kan ikke garanteres. Forbehold om mellomsalg og tilgjengelighet

bottom of page